Ελεγχος ποιότητας

Διαδικασία Επιθεώρησης

Πρώτη δειγματοληπτική συνάντηση

Είναι σημαντικό να αποστέλλονται όλα τα πρότυπα ποιότητας σε όλους τους εργαζόμενους

IQC

Εισερχόμενος ποιοτικός έλεγχος

IPQC

Ποιοτικός έλεγχος διαδικασίας εισαγωγής 

OQC

Εξερχόμενος ποιοτικός έλεγχος

zGZAdC4WNS_small